Chào các bạn,

Mình là Trần Văn Tuấn, hiện đang là Microsoft Student Partner tại Microsoft Vietnam.

Trang blog này sẽ chia sẻ các vấn đề thú vị mà bạn sẽ bắt gặp phải khi lập trình với Windows, Windows Phone, làm những việc liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft.

Nếu có bất kỳ câu hỏi gì, bạn có thể liên lạc với mình tại trang blog này.

Thân

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.