Moving to open source softwares

Trong suốt quãng đời làm quen với máy tính, mình cũng đồng thời làm quen luôn với khái niệm cờ rắc. Xung quanh, ai cũng crack, tội gì mình lại không crack? Cho tới nay, mình tự hào đã dùng toàn bộ sản phẩm có bản quyền đàng hoàng, và thay thế hầu hết các…

Fix your glitch Bluetooth mouse

Bạn có một con chuột thật tuyệt vời. Microsoft Mouse, Bluetooth, bluetrack technology, thoải mái, tiên dụng, nhưng……lâu lâu nó bị đứng và ngắt kết nối với máy tính. Làm thế nào để sửa vấn đề này?