Xài Skype, chắc ai cũng khó chịu với mấy cái quảng cáo lặp đi lặp lại chán phèo của Skype nhỉ

Và đây là cách loại bỏ mấy cái quảng cáo đó.

1. Tắt thiết lập trong Skype

Vào Skype > Tools > Options > Privacy > Privacy Settings > Bỏ chọn “Allow Microsoft targeted ads blah blah blah”

2. Tiếp tục chặn server quảng cáo

Control Panel -> Internet Options -> Security -> Restricted Sites -> Sites -> thêm g.msn.com và apps.skype.com

3. Chỉnh sửa giao diện khung chat để loại bỏ quảng cáo

C:\users\youruser\AppData\Roaming\Skype\yourskypeuser\config.xml

Kiếm dòng <AdvertPlaceholder>1</AdvertPlaceholder> rồi xóa hẳn nó luôn :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.