Machine Learning – Model and Cost Function

Bài thứ 2 trong chuỗi bài viết tự học Machine Learning
Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu về cost function, một function nhằm dự đoán giá trị output với một bộ các giá trị input/output cho trước.

Advertisements

Machine Learning – Introduction

Bài viết mở đầu cho chuỗi tự học Machine Learning. Các khái niệm cơ bản sẽ được giới thiệu trong bài viết này