20190616 – Fighting with unauthorized copies of your content

Find and remove unauthorized copies of your content from Google search result

Advertisements

[Machine Learning] – 3.2 – Logistic Regression Model

Nếu áp dụng công thức Linear Regression vào Logistic Regression, ta sẽ có 1 đồ thị vô cùng "gập ghềnh", với rất nhiều điểm local optimal. Điều này trở thành một trở ngại vô cùng lớn với thuật toán gradient descent.