[Notice] Tách blog

Hồi trước mình có thông báo trong một bài blog là kể từ bài post đó, mình sẽ viết bằng tiếng anh. Tuy nhiên, sau đó vẫn xuất hiện khá nhiều bài viết tiếng Việt là do có một cuộc thi viết blog, ngôn ngữ bắt buộc phải là tiếng Việt 😛 Sau đó, có…

Advertisements

[Visual Studio] Fighting with Bugs and Exceptions

Lập trình bằng Visual Studio, tới một thời điểm nào đó ai cũng sẽ gặp bug và Exception. Đối với một số exception, Visual Studio sẽ bôi vàng đoạn code gây ra exception, nhưng đối với một số exception khác, Visual Studio lại nhảy hẳn ra ngoài. Vì sao vậy? Tại sao không cho tôi…

[UWP] Get all the latest sample code at ease

English version available at: https://tuanmsp.wordpress.com/2015/10/23/uwp-get-all-the-latest-sample-code-at-ease/ Hồi xưa, nếu bạn muốn có sample code cho một tính năng nào đó, thì quy trình là Google Search > MSDN Page > Download cái sample code đó zìa > giải nén > mở file solution để xem. Ngày hôm nay đã khác rồi, Microsoft đã toẹt zời trở lại.…

[Windows] How to add IsVisible Property to all WinRT UIElement

Trong quá trình dev app sử dụng XAML và C#, chắc chắn bạn sẽ gặp trường hợp phải đặt thuộc tính Visibility, và thuộc tính này có 2 giá trị là Visible/Collapsed. Và để binding tới nó sử dụng bool, bạn phải sử dụng một converter. Vậy tại sao Microsoft không thiết kế nó sử…