[Machine Learning] – 3.2 – Logistic Regression Model

Nếu áp dụng công thức Linear Regression vào Logistic Regression, ta sẽ có 1 đồ thị vô cùng "gập ghềnh", với rất nhiều điểm local optimal. Điều này trở thành một trở ngại vô cùng lớn với thuật toán gradient descent.

[ASP.NET for Beginner] – Part 4 – CRUD và Data Validation

Vậy là bạn đã có một khái niệm cơ bản về MVC, cách kết nối tới database, lựa chọn cho mình một front end phù hợp, đã tới lúc bắt tay vào thực hiện 4 thao tác cơ bản nhất của bất kỳ ứng dụng web nào: CRUD Xem các bài viết trong series Phần … Continue reading [ASP.NET for Beginner] – Part 4 – CRUD và Data Validation

WordPress – Install WordPress to Docker containers from Windows

In this tutorial, I will guide your through on how to install wordpress on a container of docker. The same step can be use to install wordpress on an acture Ubuntu machine, with some small changes Contents 1. Install Apache 2. Install MySQL 2.1. Install mysql-server 3. Install PHP 4. Setup WordPress 4.1. Create MySQL … Continue reading WordPress – Install WordPress to Docker containers from Windows

[ASP.NET Tips and Tricks] Using Prompt Attribute as Placeholder for MVC5

Khi bạn làm một cái form trong ASP.NET MVC5, chắc bạn sẽ dùng HtmlHelpers chứ nhỉ. Vậy làm thế nào để hiển thị placeholder, sử dụng thuộc tính prompt? Chuẩn bị trong ViewModel (hoặc Model) Các properties trong ViewModel sẽ có default get set như sau Bạn sẽ phải thêm các DisplayAttribute cho Property này … Continue reading [ASP.NET Tips and Tricks] Using Prompt Attribute as Placeholder for MVC5

2015 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog. Here's an excerpt: The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 13,000 times in 2015. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 5 sold-out performances for that many … Continue reading 2015 in review

[Windows] How to add IsVisible Property to all WinRT UIElement

Trong quá trình dev app sử dụng XAML và C#, chắc chắn bạn sẽ gặp trường hợp phải đặt thuộc tính Visibility, và thuộc tính này có 2 giá trị là Visible/Collapsed. Và để binding tới nó sử dụng bool, bạn phải sử dụng một converter. Vậy tại sao Microsoft không thiết kế nó sử … Continue reading [Windows] How to add IsVisible Property to all WinRT UIElement

[MSP] MSP Asia – Pacific Newsletter – Jan 2015

MSP Asia-Pacific Newsletter Vol.2 Dec-Jan 2014-2015 Contents: 1.MAIN TOPIC Japan, New Zealand, Philippines, Thailand, Vietnam 2.Super MSP Vishesh Oberoi (New Zealand), Supatporn Posoknistakul(Thailand) 3.Highlights & Upcoming Events Japan, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam 1. MAIN TOPIC Today's Main Topic is Hour of Code! Japan: MSP Japan joined Hour of Code   On Dec 12th, 2014, one of … Continue reading [MSP] MSP Asia – Pacific Newsletter – Jan 2015