LaTex on Windows – Step by step installation

In this blog, I will instruct you on how to install and writing LaTex documents on Windows with ease.

Advertisements

[ASP.NET] Mở rộng EditorFor

Chắc là bạn đã quá quen với EditorFor control, nhưng nó chỉ render khi gặp những kiểu dữ liệu được hỗ trợ thôi. Bạn sẽ làm gì nếu muốn mở rộng EditorFor để render những kiểu dữ liệu của riêng bạn?

2015 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog. Here’s an excerpt: The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 13,000 times in 2015. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 5 sold-out performances for that many…

[Notice] Tách blog

Hồi trước mình có thông báo trong một bài blog là kể từ bài post đó, mình sẽ viết bằng tiếng anh. Tuy nhiên, sau đó vẫn xuất hiện khá nhiều bài viết tiếng Việt là do có một cuộc thi viết blog, ngôn ngữ bắt buộc phải là tiếng Việt 😛 Sau đó, có…

[Windows] How to add IsVisible Property to all WinRT UIElement

Trong quá trình dev app sử dụng XAML và C#, chắc chắn bạn sẽ gặp trường hợp phải đặt thuộc tính Visibility, và thuộc tính này có 2 giá trị là Visible/Collapsed. Và để binding tới nó sử dụng bool, bạn phải sử dụng một converter. Vậy tại sao Microsoft không thiết kế nó sử…

[MSP] MSP Asia – Pacific Newsletter – Jan 2015

MSP Asia-Pacific Newsletter Vol.2 Dec-Jan 2014-2015 Contents: 1.MAIN TOPIC Japan, New Zealand, Philippines, Thailand, Vietnam 2.Super MSP Vishesh Oberoi (New Zealand), Supatporn Posoknistakul(Thailand) 3.Highlights & Upcoming Events Japan, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog. Here’s an excerpt: The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 11,000 times in 2014. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 4 sold-out performances for that many…