2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog. Here's an excerpt: The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 11,000 times in 2014. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 4 sold-out performances for that many … Continue reading 2014 in review

Microsoft Student Partner [MSP] – for life

Đam mê công nghệ thông tin, từ cấp 3, tôi đã may mắn biết được chương trình Microsoft Student Partner của Microsoft dành cho sinh viên toàn cầu. Tham gia MSP, tôi đã có cơ hội học hỏi nhiều thứ, thử sức ở các lĩnh vực vô cùng mới mẻ và hấp dẫn, mà sau … Continue reading Microsoft Student Partner [MSP] – for life