Machine Learning – 2.3 – Exercise

Bài viết này đưa ra bài giải và chi tiết cách giải của mỗi bài tập trong tuần 2 của khóa học Machine Learning của giáo sư Andrew Ng.

Advertisements

Machine Learning – 2.2 – Normal Equation

Bài 2 phần 2 trong khóa học Machine Learning của giáo sư Andrew Ng. Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu một cách thay thế cho thuật toán `Gradient Descent` cùng ưu nhược điểm của nó.

Repository và Unit of Work Pattern

Repository, hiểu một cách đơn giản, là 1 tầng phân chia giữa Data Access Layer (DAL) và Bussiness Logic Layer. Unit of Work là một kỹ thuật để đảm bảo tất cả các request tới database mà có liên quan tới nhau đều được thực hiện trên cùng một DbContext

[ASPNET Core 2] – Middleware

For English version: [ASPNET Core 2] – Middleware Đôi khi bạn có một yêu cầu éo le: Viết Hello world bằng ASP.NET Dễ ẹt, dotnet new mvc, rồi sửa Views/Home/Index.cshtml cho nó trả về 1 dòng Thế là xong, phải ko? Có cách khác 😀