[Computer Tips] Remove Skype Ads Quick and Easy

How to remove Skype Ads completly, including the annoying and space consuming place holder in your chat box

Fix your glitch Bluetooth mouse

Bạn có một con chuột thật tuyệt vời. Microsoft Mouse, Bluetooth, bluetrack technology, thoải mái, tiên dụng, nhưng……lâu lâu nó bị đứng và ngắt kết nối với máy tính. Làm thế nào để sửa vấn đề này? Nguyên nhân Nguyên nhân gây ra vấn đề này là do Windows được quyền tắt một số thiết … Continue reading Fix your glitch Bluetooth mouse

[Windows Phone] – TextBlock Tips and Tricks – Part 2 – TextBox too

Ở phần trước, bạn đã có một số tips and tricks khá thú vị phải ko? Link phần trước: [Windows Phone] - Textblock Tips and Tricks - Part 1 Trong phần này, bạn sẽ còn có nhiều điều thú vị hơn nữa 1. Text quá dài và vấn đề bị mất chữ 1.1. Nguyên nhân … Continue reading [Windows Phone] – TextBlock Tips and Tricks – Part 2 – TextBox too