2_5F00_77B60B43

Bạn có một con chuột thật tuyệt vời. Microsoft Mouse, Bluetooth, bluetrack technology, thoải mái, tiên dụng, nhưng……lâu lâu nó bị đứng và ngắt kết nối với máy tính.

Làm thế nào để sửa vấn đề này?

Nguyên nhân

Nguyên nhân gây ra vấn đề này là do Windows được quyền tắt một số thiết bị khi không sử dụng tới chúng nhằm tiết kiệm pin.

Giải pháp

Mở cửa sổ Device Manager bằng cách click chuột phải vào góc biểu tượng Windows > Device Manager

Tìm nhánh Bluetooth, chọn mục có chữ Adaptor

Nhấn chuột phải, chọn Properties, chọn thẻ PowerManagement, bỏ chọn tùy chọn Allow the computer to turn off this device to save power

Thế là xong :3

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.