XAML Styler – Bug and fixes

Dành cho bạn nào chưa biết, XAML Styler là một extension nho nhỏ dành cho Visual Studio, dùng để format lại file thiết kế giao diện xaml cho đẹp. XAML Styler được phát triển thêm dựa trên Beautiful Xaml extension, và sau này được đưa lên Visual Studio Gallery. Advertisements

[Visual Studio] NUGET the Magician

Khi sử dụng Visual Studio để lập trình, chắc hẳn sẽ có lúc bạn cần thêm các thư viện từ bên ngoài. Cách cũ là lên Google search (Bing search), rồi tìm thư viện, tải về và add thủ công vào Project. Từ bây giờ, bạn không cần phải làm như thế nữa. Nuget là…