Phân tích hành vi người dùng là một điều hết sức cần thiết và quan trọng trong việc cải thiện chất lượng ứng dụng của bạn.

Và lần này, ta sẽ dựa và công cụ phân tích và theo dõi người dùng kinh khủng nhất thế giới: Google Analytics

Đúng rồi, Windows Phone và Windows 8, sử dụng dịch vụ Analytics của “đối thủ”. Nghe lạ chưa :3

Trên Project

Cài SDK

Mở project của bạn lên, vào Tools > NuGet Package Manager > Package Manager Console

Một ô nho nhỏ xinh xinh hiện ra, gõ dòng lệnh sau

Install-Package GoogleAnalyticsSDK

Chờ một chút cho nó chạy

Khai báo thông tin

Sau khi chạy xong, Project của bạn sẽ có thêm một số thứ mới

File analytics.xml

File này chứa các thông số cần thiết để Google Analytics theo dõi ứng dụng của bạn.

Trong file này có các dòng comment vô cùng đầy đủ, bạn có thể Comment out nó và tự điền các thông số mong muốn

File analytics.xsd

Là file compiled của file trên, bạn không cần quan tâm tới file này

Trên Google Analytics

vào link này: Google Analytics Account

Nhấn nút Đăng nhập

Chọn tab Quản trị

Tạo thuộc tính mới

Chọn các thông số phù hợp. Lưu ý, ở mục “Bạn muốn theo dõi điều gì”, chọn Ứng dụng di động nhé

Sau đó, bạn sẽ có 1 ID theo dõi dạng UA-#######-##, copy chuỗi này và paste vào bên trong file analytics.xml trong project của bạn

Thiết lập theo dõi

Về cơ bản, bạn có thể theo dõi rất nhiều thứ, bao gồm:

 • Màn hình ứng dụng: màn hình nào người dùng sử dụng nhiều
 • Event: Nút nào được click nhiều, sự kiện nào xảy ra nhiều
 • Exception: Lỗi nào bị bắt nhiều nhất
 • Transaction: Thanh toán, mua đồ, In-app Purchase
 • Social: Chia sẻ trong mạng xã hội
 • Timing: thời gian mà ứng dụng chạy một task nào đó

Và tất nhiên, bạn sẽ có các con số sau đây:

 • Số lượng người dùng
 • Người dùng mới cài đặt trong ngày
 • Người dùng đang sử dụng app hiện tại (Realtime)
 • Mức độ trung thành
 • Tỷ lệ thoát ứng dụng
 • Phiên bản ứng dụng (cái này phải cài đặt trong file XML)

Coding

Trong sự kiện RootFrame_NavigationFailed, thêm đoạn code sau

GoogleAnalytics.EasyTracker.GetTracker().SendException(e.Exception.Message, false);

Đoạn code này có nhiệm vụ theo dõi các Exception khi lỗi chuyển trang

Trong sự kiện Application_UnhandledException, thêm đoạn code sau:

GoogleAnalytics.EasyTracker.GetTracker().SendException(e.ExceptionObject.Message, false);

Đoạn code này có nhiệm vụ theo dõi các Exception cho tất cả các lỗi khác

Trong method InitializePhoneApplication(), khai báo một Event Handler:

// Track Navigation 
RootFrame.Navigated += RootFrame_Navigated;

Trong Event Handler, thêm đoạn code sau:

if (e.Content != null)
{
  GoogleAnalytics.EasyTracker.GetTracker().SendView(e.Content.ToString()); 
}

Xem Analytics

Xem kết quả Analytics khá thú vị ở chỗ nó cho phép bạn xem rất nhiều thông tin, mà cái hay nhất có lẽ là số người dùng hiện tại đang sử dụng app

Bạn có thể khám phá thêm trong trang Google Analytics của mình.

Lưu ý là ứng dụng nhiều người dùng, sử dụng mạng thì mới xem được Analytics nhé.

Advertisement

2 thoughts on “[Basic for Absolute Beginner] – [Part 5] – Analytics for your apps

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.