[Basic for Absolute Beginner] – [Part 5] – Analytics for your apps

Phân tích hành vi người dùng là một điều hết sức cần thiết và quan trọng trong việc cải thiện chất lượng ứng dụng của bạn. Và lần này, ta sẽ dựa và công cụ phân tích và theo dõi người dùng kinh khủng nhất thế giới: Google Analytics Đúng rồi, Windows Phone và Windows … Continue reading [Basic for Absolute Beginner] – [Part 5] – Analytics for your apps