[Windows Store] Universal Apps across all Windows devices

Ở hội nghị BUILD 2014, Microsoft đã nhắc tới Universal App, ứng dụng có thể chạy được trên cả Windows và Windows Phone Và ngay bây giờ, từ bản cập nhật Update 2 RC của Visual Studio 2013, bạn đã có thể xây dựng một ứng dụng như thế Cập nhật Visual Studio 2013 lên … Continue reading [Windows Store] Universal Apps across all Windows devices

[Basic for Absolute Beginner] – [Part 5] – Analytics for your apps

Phân tích hành vi người dùng là một điều hết sức cần thiết và quan trọng trong việc cải thiện chất lượng ứng dụng của bạn. Và lần này, ta sẽ dựa và công cụ phân tích và theo dõi người dùng kinh khủng nhất thế giới: Google Analytics Đúng rồi, Windows Phone và Windows … Continue reading [Basic for Absolute Beginner] – [Part 5] – Analytics for your apps

[Basic for Absolute Beginner] – [Part 4] – Basic Steps for a new app

[Basic for Absolute Beginner] – [Part 1] – Layout with XAML [Basic for Absolute Beginner] – [Part 2] – Layout with XAML [Basic for Absolute Beginner] – [Part 3] – App's Structure and how to customize it Vậy là bạn đã biết cách bố cục giao diện với XAML, cấu trúc một ứng dụng. Bây … Continue reading [Basic for Absolute Beginner] – [Part 4] – Basic Steps for a new app