[ASP.NET for Beginner] – Part 1 – MVC

MVC, mờ vờ cờ, model-view-controller, ai ai cũng đã nghe qua, nhưng bạn mới bắt đầu học nó, thì làm sao cho đúng? Bài viết này đưa ra một số khái niệm cơ bản, và cách áp dụng chúng trong code thực tế. Xem các bài viết trong series Phần 1: Mô hình MVC Phần … Continue reading [ASP.NET for Beginner] – Part 1 – MVC