C# string performance – Tips and Tricks

Sau nhiều năm phát triển, C# trở thành một managed code vô cùng phổ biến và dễ sử dụng. Ai ai cũng có thể học C#, và điều này làm nảy sinh ra nhiều thói quen tai hại ảnh hưởng tới hiệu suất của chương trình viết bằng C#. Chỉ cần search một phát, sẽ ra hàng tá kết quả khác nhau, với các lời khuyên khác nhau, đi kèm với các đoạn code bench mark khác nhau, vô cùng rối ren khiến ta bối rối.

[Visual Studio] Performance, performance, performance (with the help of Visual Studio “PerfTips”)

For Visual Studio 2015 Từ xưa tới nay, khi debug bằng Visual Studio, hầu như ai cũng biết chọt con chuột lên trên một biến nào đó và một cái bảng nho nhỏ hiện ra hiển thị toàn bộ dữ liệu của biến đó. Bài post này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng những … Continue reading [Visual Studio] Performance, performance, performance (with the help of Visual Studio “PerfTips”)