[ASP.NET Core] – Razor Page – Let’s think straight

Khi bạn cần tạo thật nhanh một cái website có các page cần thiết mà không cần phải quan tâm tới các vấn đề phức tạp như mô hình, bảo mật, mở rộng, thì Razor Page chính là câu trả lời 1. Yêu cầu 2. Mô hình phát triển 3. Các vấn đề của MVC … Continue reading [ASP.NET Core] – Razor Page – Let’s think straight