[Visual Studio] Performance, performance, performance (with the help of Visual Studio “PerfTips”)

For Visual Studio 2015 Từ xưa tới nay, khi debug bằng Visual Studio, hầu như ai cũng biết chọt con chuột lên trên một biến nào đó và một cái bảng nho nhỏ hiện ra hiển thị toàn bộ dữ liệu của biến đó. Bài post này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng những … Continue reading [Visual Studio] Performance, performance, performance (with the help of Visual Studio “PerfTips”)