Machine Learning – 1.4 – Matrices and Vectors

Bài viết thứ 4 trong loạt bài tự học Machine Learning trên Coursera của giáo sư Andrew Ng. Trong bài viết này, ta sẽ nói về Matrix và Vector, cùng các phép toán của chúng.