Để đăng ký, các bạn trong team phải tạo một tài khoản trên www.imaginecup.com

Sau đó, đăng nhập tài khoản của mình, tại mục Compete, chọn phần team bạn muốn tham gia 31-12-2011 9-33-03 PM

Ở đây mình chọn Windows Phone Challenge Ở Việt Nam, bạn có thể chọn:

  • Software Design: Thiết kế phần mềm
  • Game Design: XBOXWINDOWS: Thiết kế game cho X Box
  • Game Design: Phone: Thiết kế game cho Windows Phone 7
  • Windows Phone Challenge: Thiết kế ứng dụng cho Windows Phone 7

Sau đó, ở trang hiện ra, bấm Sign Up để đăng ký mục thi

31-12-2011 9-39-21 PM

Cập nhật thông tin cá nhân của bạn

31-12-2011 9-46-41 PM

Rồi bấm nút Update Profile

Sau cùng, bấm nút Send Certification

31-12-2011 9-50-17 PM

31-12-2011 9-52-06 PM

Sau khi có thông báo “A Competition Certificate has been sent to your e-mail address” tức là bạn đã đăng ký thành công. Check mail đi bạn Download tập tin đính kèm trong thư.

31-12-2011 9-55-17 PM

Thế là xong

Advertisement

One thought on “Đăng ký Imagine Cup 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.