Route Map là một cái bảng. Khi bạn chạy một ứng dụng ASP.NET, cái bảng này sẽ được đem ra để so sánh với URL mà bạn gõ trên địa chỉ trình duyệt

Vì nó duyệt theo kiểu bảng như vậy nên rất khó để debug nó. Vỏ dừa dày có con dao nhọn. Vẫn có cách để trị nó nhóe

Cài nuget package

Trước tiên bạn phải cài một package có tên là routedebugger

Sau đó, thêm một dòng config trong Web.config

<add key=”RouteDebugger:Enabled” value=”true” />

Debug cái route

Sau khi hoàn tất 2 bước trên, nhấn Debug, kéo xuống dưới cùng của website và bạn sẽ thấy bảng phân tích route

Bảng này sẽ cho bạn thấy route của bạn gõ trên thanh địa chỉ nó bị dinh vô cái config nào

Vậy là bạn đã debug được rồi nhóe

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.