[Basic for Absolute Beginner] – [Part 1] – Layout with XAML

Trong thời gian qua, nhất là khi Nokia tổ chức nhiều cuộc thi với giải thưởng là những cái điện thoại hấp dẫn, rất nhiều bạn đã PM mình để hỏi một số vấn đề cơ bản về các control hiển thị giao diện trong Windows Phone. Bài viết này sẽ giúp các bạn có … Continue reading [Basic for Absolute Beginner] – [Part 1] – Layout with XAML