[ASP.NET] Mở rộng EditorFor

Chắc là bạn đã quá quen với EditorFor control, nhưng nó chỉ render khi gặp những kiểu dữ liệu được hỗ trợ thôi. Bạn sẽ làm gì nếu muốn mở rộng EditorFor để render những kiểu dữ liệu của riêng bạn? Mục lục 1. Sử dụng EditorFor và EditorForModel Model (hoặc ViewModel) View 2. Mở … Continue reading [ASP.NET] Mở rộng EditorFor