[ASP.NET Core] Auto Anti-forgery Token

Có một cách giúp bạn tự động áp dụng ValidateAntiForgeryToken vào tất cả các Post Action trong controller của mình Chắc bạn đã từng nghe qua Cross-site Request Forgery (CSRF) attacks. Hiểu một cách đơn giản là Server thực thi một request giả mạo xuất phát từ hacker, nhưng với chứng thực xịn của 1 … Continue reading [ASP.NET Core] Auto Anti-forgery Token