[Windows Phone] Input Scope

Trong Windows Phone, bạn có một tính năng rất hay gọi là “Input Scope” Nếu đã dùng thử Android, bạn sẽ thấy nó cố gắng nhồi nhét thật nhiều thứ vào bàn phím ảo, dẫn tới việc bạn dễ bị bấm nhầm từ không mong muốn. Windows Phone giải quyết việc thiếu không gian này … Continue reading [Windows Phone] Input Scope