[ASP.NET Core 2.0] Custom Tag Helper

ASP.NET Core giới thiệu một cách vô cùng tự nhiên để xây dựng các thẻ input, label và một số thẻ khác với từ khóa asp-for, chúng được gọi là tag helper Bạn cũng có thể tạo ra các tag helper của riêng mình để render ra các tag mong muốn Một số tag helper … Continue reading [ASP.NET Core 2.0] Custom Tag Helper

[Windows Phone] Input Scope

Trong Windows Phone, bạn có một tính năng rất hay gọi là “Input Scope” Nếu đã dùng thử Android, bạn sẽ thấy nó cố gắng nhồi nhét thật nhiều thứ vào bàn phím ảo, dẫn tới việc bạn dễ bị bấm nhầm từ không mong muốn. Windows Phone giải quyết việc thiếu không gian này … Continue reading [Windows Phone] Input Scope