[Visual Studio] NUGET the Magician

Khi sử dụng Visual Studio để lập trình, chắc hẳn sẽ có lúc bạn cần thêm các thư viện từ bên ngoài. Cách cũ là lên Google search (Bing search), rồi tìm thư viện, tải về và add thủ công vào Project. Từ bây giờ, bạn không cần phải làm như thế nữa. Nuget là … Continue reading [Visual Studio] NUGET the Magician