[ASP.NET] – Project Structure & Package Manager

Bạn tổ chức thư mục, tập tin như thế nào? Có nên tách ra thành nhiều project con? Có nên dùng package manager? Trong phần này, mình sẽ trình bày kinh nghiệm cá nhân về các tổ chức và quản lý projects, và dùng package manger nhóe 1. Project & Solution 1.1. Lý do 1.1.1. … Continue reading [ASP.NET] – Project Structure & Package Manager

Windows Phone – Silverlight: Khác nhau giữa “resource” và “content”

Mọi thứ có trong project folder, ta đều phải lựa chọn: Resource hay Content? Bài viết này sẽ nói về sự khác biệt giữa 2 thể loại này, cũng như lợi/hại của từng loại 1. Khác nhau 2. Truy xuất 2.1. Hình ảnh thuộc tính Content 2.2. Hình ảnh thuộc tính Resource 3. Chọn cái … Continue reading Windows Phone – Silverlight: Khác nhau giữa “resource” và “content”