[asp.net mvc] Error Message – chung mà riêng

Bạn có đang dùng Entity Framework với ASP.NET MVC, cùng với đó là client-validation? Đối với mỗi ```DataAnnotation`` attribute, bạn lại có 1 câu thông báo lỗi khác nhau, và bạn nhét tất cả chúng vào Resource? Có một số cách giúp bạn khắc phục một vài nhược điểm trên 😉 1. Generic Customized Error … Continue reading [asp.net mvc] Error Message – chung mà riêng

Windows Phone – Silverlight: Khác nhau giữa “resource” và “content”

Mọi thứ có trong project folder, ta đều phải lựa chọn: Resource hay Content? Bài viết này sẽ nói về sự khác biệt giữa 2 thể loại này, cũng như lợi/hại của từng loại 1. Khác nhau 2. Truy xuất 2.1. Hình ảnh thuộc tính Content 2.2. Hình ảnh thuộc tính Resource 3. Chọn cái … Continue reading Windows Phone – Silverlight: Khác nhau giữa “resource” và “content”