[Basic for Absolute Beginner] – [Part 6] – Source Control

Hãy thử tưởng tượng, bạn đã làm xong một thành phần nào đó trong ứng dụng của mình. Bạn tiếp tục làm thêm một thứ gì đó, và nhấn Run. Và đột nhiên, mọi thứ báo lỗi, bug xuất hiện khắp nơi, bạn xóa những đoạn code mới thêm vào, nhưng lỗi vẫn còn, và … Continue reading [Basic for Absolute Beginner] – [Part 6] – Source Control