[Windows Store] Universal Apps across all Windows devices

Ở hội nghị BUILD 2014, Microsoft đã nhắc tới Universal App, ứng dụng có thể chạy được trên cả Windows và Windows Phone Và ngay bây giờ, từ bản cập nhật Update 2 RC của Visual Studio 2013, bạn đã có thể xây dựng một ứng dụng như thế Cập nhật Visual Studio 2013 lên … Continue reading [Windows Store] Universal Apps across all Windows devices