Các bước đăng ký một tài khoản đúng tiêu chuẩn cho Imagine Cup 2012

Bước 1: Truy cập trang Imagine Cup: www.imaginecup.com, bấm nút Sign Up

1-14-2012 8-40-26 PM

Bước 2: Điền các thông tin tương tự hình dưới

Thay đổi thông tin cho phù hợp với bạn

Lưu ý mục Participant Type: Mentor

Sau đó, bấm dấu check đồng ý với các điều khoản, điều kiện của cuộc thi

Nhấn nút Register

1-14-2012 8-49-10 PM

Vậy là xong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.