Virtual Machine in Azure Part 2: Configure to login with Microsoft Account & make it FTP Server

Chào các bạn, ở phần trước, các bạn đã biết cách tạo một Virtual Machine trên Azure. Phần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập nó để đăng nhập bằng chính Microsoft Account của bạn, và biến nó thành một máy chủ FTP nhé. Login with MS Account Tạo một user … Continue reading Virtual Machine in Azure Part 2: Configure to login with Microsoft Account & make it FTP Server

Windows Phone – Silverlight: Khác nhau giữa “resource” và “content”

Mọi thứ có trong project folder, ta đều phải lựa chọn: Resource hay Content? Bài viết này sẽ nói về sự khác biệt giữa 2 thể loại này, cũng như lợi/hại của từng loại 1. Khác nhau 2. Truy xuất 2.1. Hình ảnh thuộc tính Content 2.2. Hình ảnh thuộc tính Resource 3. Chọn cái … Continue reading Windows Phone – Silverlight: Khác nhau giữa “resource” và “content”