Chào các bạn, ở phần trước, các bạn đã biết cách tạo một Virtual Machine trên Azure. Phần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập nó để đăng nhập bằng chính Microsoft Account của bạn, và biến nó thành một máy chủ FTP nhé.

Login with MS Account

Tạo một user mới, dùng Microsoft Account làm username (ví dụ như blahblahblah@hotmail.com chả hạn)

Sau khi tạo xong, mở Computer Management, chọn mục Local Users and Groups trong System Tools. User mới tạo sẽ xuất hiện trong mục này với một cái tên bị cắt ngắn.

Bạn mở Property của User này lên, chuyển sang thẻ Member of, thêm người này vào nhóm Remote Desktop Users.

Trong Control Panel, mở System and Security, chọt Allow Remote Access, bỏ chọn tùy chọn “Allow connections only … with Network Level Authentication”.

Bước cuối cùng là mở file .RDP lên bằng notepad, thay đổi dòng “prompt for credentials:i:1” thành “enablecredsspsupport:i:0

Vậy là xong. Sau khi đăng nhập lần đầu tiên, bạn có thể undo 2 bước cuối cùng.

FTP Server

Cài đặt trên Azure Portal

Bước đầu tiên, bạn phải tạo một port 21 trong phần quản lý của Azure

Click chọn Add trong phần Endpoint của Virtual Machine của bạn

Chọn Add a stand alone endpoint và nhấn next

Chọn FTP, các thông số sẽ tự điền vô cho bạn (:yay:)

Chờ nó hoàn tất

Cài đặt trên Virtual Machine

Cài FileZilla Server

Trên VM, bạn tải FileZilla Server về: https://filezilla-project.org/download.php?type=server

Khi cài đặt, chấp nhận tất cả các tùy chọn mặc định của nó

Mở FileZilla Server lên, chọn Edit > Users

Thêm một User mới với tên tùy chọn. Đây là tên bạn sẽ dùng để đăng nhập vào FTP Server của mình sau này

Thêm password cho tài khoản này. Nếu không thì Man-in-the-middle sẽ truy cập được và server của bạn và tiến hành phá hoại

Tiếp theo, chọn Shared Folders và thêm vào Folder mà bạn sẽ kết nối để download hoặc upload dữ liệu

Lưu ý rằng có các tùy chọn cho phép các quyền khác nhau đối với folder, và các quyền này đi theo tài khoản mà bạn đã tạo và đã chọn trong FileZilla Server

Lưu ý 2: Không được chọn Folder gốc (C:/ D:/ E:/), luôn luôn chọn Folder dưới mức gốc 1 level

Tiếp tục, mở FileZilla Server Settings, chọn Passive Mode

Chọn “Use custom Port Range, và điền một số port cho cả 2 bên (vì bạn sẽ ko muốn tạo ra cả trăm port trên Azure Portal đâu)

Tiếp tục chọn Retrieve external IP Address from

Thiếp lập Firewall

Mở Windows Firewall lên và cho phép FileZilla Server

Chọn Allow an app through Windows Filewall

Nếu bạn không tìm thấy FileZilla Server trong danh sách, thì duyệt tới file thực thi .exe của nó

Sau cùng nó phải giống như vầy

Tiếp theo, ở Control Panel > Windows Firewall, chọn Advanced Settings

Chọn Inbound Rules, và thêm cái custom Port của bạn hồi nãy mới thiếp lập trong FileZilla Server

Thiết lập cổng cho cái Inbound Rule này

 Cài đặt trên Local Machine

Cài đặt FileZilla Client

Tải FileZilla Client tại: https://filezilla-project.org/download.php?type=client

Khi khởi chạy, điền dải IP trong Public IP trên Azure của bạn

Điền các thông tin vào các ô tương ứng và nhấn quick connect

Danh sách các Folder bạn đã Share sẽ hiện ra :3

Thử nghiệm tốc độ của FTP Server mới tạo

Tốc độ mạng của Azure

Download

Mạng công ty bị QoS chặn download tốc độ cao file lớn (haiza)

Upload

Mạng công ty bị QoS chặn upload tốc độ cao file lớn (haiza)

Advertisement

One thought on “Virtual Machine in Azure Part 2: Configure to login with Microsoft Account & make it FTP Server

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.