Connect with Google Cloud Compute Engine (Virtual Machine) using PuTTY

I don't know why Google make it so difficult to connect to it's Compute Engine cloud service. Even the name is confusing. Why don't they just call it Virtual Machine? Anyway, here is how to connect.

Virtual Machine in Azure Part 2: Configure to login with Microsoft Account & make it FTP Server

Chào các bạn, ở phần trước, các bạn đã biết cách tạo một Virtual Machine trên Azure. Phần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập nó để đăng nhập bằng chính Microsoft Account của bạn, và biến nó thành một máy chủ FTP nhé. Login with MS Account Tạo một user … Continue reading Virtual Machine in Azure Part 2: Configure to login with Microsoft Account & make it FTP Server

Virtual Machine in Azure Part 1: Create virtual machine and connect to it

Chào các bạn, vậy là azure đã cho đăng ký chính thức ở Việt Nam. Và 1 dịch vụ rất hay của Azure đó là máy ảo. Bạn được phép tạo một cái máy ảo như máy thật, chạy Windows Server 2012 hoặc 2014, thậm chí là tạo một cái máy ảo chạy thử Windows … Continue reading Virtual Machine in Azure Part 1: Create virtual machine and connect to it