[Windows Phone] – TextBlock Tips and Tricks – Part 2 – TextBox too

Ở phần trước, bạn đã có một số tips and tricks khá thú vị phải ko? Link phần trước: [Windows Phone] - Textblock Tips and Tricks - Part 1 Trong phần này, bạn sẽ còn có nhiều điều thú vị hơn nữa 1. Text quá dài và vấn đề bị mất chữ 1.1. Nguyên nhân … Continue reading [Windows Phone] – TextBlock Tips and Tricks – Part 2 – TextBox too

[Windows Phone] Textblock tip and trick – Part 1

Vậy là, bạn đã có một thời gian dài làm việc với Windows Phone Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn bạn một số mẹo vặt khi sử dụng Textblock trong Windows Phone 1. Multiple line trong cùng Textblock 2. Canh đều 2 bên cho Textblock 2.1. Giải pháp 3. Run Control 1. Multiple line trong … Continue reading [Windows Phone] Textblock tip and trick – Part 1