Vậy là, bạn đã có một thời gian dài làm việc với Windows Phone

Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn bạn một số mẹo vặt khi sử dụng Textblock trong Windows Phone

advanced text

1. Multiple line trong cùng Textblock

Đây là một textblock bình thường

Vấn đề được đặt ra: Làm thế nào để có thể hiển thị 2 dòng trong Textblock này?

Problem Solved Party smile

Vậy còn trong Code C# thì sao?

2. Canh đều 2 bên cho Textblock

chờ chút đã, canh đều 2 bên thì có gì khó. Justify là xong

Đây là Right

Đây là Center

Và đây là Justify

2.1. Giải pháp

Dùng RichTextBox như hình dưới

Problem Solved

3. Run Control

Trong các ví dụ trên, nhiều lần bạn gặp từ khóa “Run”. Nó là một control con nằm trong các control TextBlock và TextBox, RichTextBox.

Run Control cho phép bạn hiển thị các đoạn văn bản khác nhau trong cùng một control TextBlock hoặc TextBox. Mỗi Run Control sẽ mang các thuộc tính định dạng riêng.

Hết rồi, hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 nhé

Advertisement

One thought on “[Windows Phone] Textblock tip and trick – Part 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.